Speak Kids

Els cursos per a nens de 3 a 11 anys consisteixen en dues hores setmanals repartides en dos dies. Cada alumne és agrupat segons la seva edat i nivell. El alumnes aprenen si estan motivats i per això, les nostres classes estan plenes d’activitats divertides utilitzant diverses tècniques pedagògiques. Així, estimulem la seva curiositat i interès tota l’estona. Informem els pares i tutors amb un informe escrit al final de cada trimestre i una entrevista amb el/la professor/a.
Dies: De dilluns a divendres d’octubre a juny.