Speak Teens

Els adolescents necessiten suport i ànims per arribar de ser individus independents. Per tant, el nostre objectiu és crear un ambient acollidor amb activitats interessants, perquè l’alumne estigui còmode amb ganes d’aprendre i expressar-se en la llengua anglesa. Avaluem els alumnes de manera contínua per observar el seu progrés. Al final de cada trimestre, el pares o tutors rebran un informe escrit i podran entrevistar-se amb el/la professor/a.
Dies: dilluns a divendres, d’octubre a juny.